985
Βαθμολογίες
8,9
Two-Timin' Towers είναι ένα πρώτης κατηγορίας παιχνίδι άμυνα πύργων που μπορείς να απολαύσεις εδώ, δωρεάν. Αυτό καταπληκτικό παιχνίδι δράση υποστηρίζεται από WebGL για να τρέξει στα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης. Two-Timin' Towers αναπτύχθηκε από Two-Timin' Towers. Σου άρεσε να παίξεις αυτο το παιχνίδι δράση? Τότε δοκίμασε και τα άλλα μας παιχνίδια άμυνας με πύργους η Battle Gear 2 και DualForce Idle.

Εξήγηση

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση