780
Βαθμολογίες
8,4
Tasty Spaghetti Carbonara είναι ένα τεράστιο παιχνίδι μαγειρική που μπορείς να απολαύσεις σε αυτήν τη σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησής σου, δωρεάν. Tasty Spaghetti Carbonara υποστηρίζεται από HTML5 για να τρέξει γρήγορα στα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης. Julius Gudas κάνει Tasty Spaghetti Carbonara. Σου άρεσε να παίξεις αυτό το παιχνίδι? Τότε παίξε και τα άλλα μας παιχνίδια μαγειρικής η Final Fharmacy I και Penguin Diner 2.

Ημερομηνία Κυκλοφορίας

June 2021

Προγραμματιστής

Julius Gudas έφτιαξε αυτό το παιχνίδι.

Πλατφόρμα

Πρόγραμμα Περιήγησης

Εξήγηση

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση