336
Βαθμολογίες
8,6
Sabermania είναι ένα φανταστικό παιχνίδι σπαθί. Μπορεί να παιχτεί εδώ, δωρεάν. Josh Tamugaia έχει αναπτυχθεί Sabermania. Αυτό εθιστικό παιχνίδι δράση χρησιμοποιεί HTML5 για να λειτουργεί ομαλά στα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης. Αν απολαμβάνεις να παίξεις Sabermania, βεβαιώσου ότι θα παίξεις και τα άλλα μας παιχνίδια με σπαθί η Chibi Knight και Sonny 2.

Ημερομηνία Κυκλοφορίας

November 2021

Προγραμματιστής

Josh Tamugaia έφτιαξε Sabermania.

Πλατφόρμα

Πρόγραμμα Περιήγησης

Εξήγηση

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση