1.609
Βαθμολογίες
8,5
Αυτό είναι ένα πρώτης τάξεως παιχνίδι match 3. Μπορεί να παιχτεί στο CrazyGames.com, δωρεάν. Το παιχνίδι υποστηρίζεται από τεχνολογία HTML5 για να τρέξει χωρίς προβλήματα στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης. Αν απολαμβανεις αυτό, θα πρέπει να παίξεις και τα άλλα μας παιχνίδια match 3 η City Blocks και Clone2048.

Εξήγηση

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση