100
Βαθμολογίες
8,6
Lucky Shot είναι ένα τρομακτικός παιχνίδι κανόνια. Παίξ'το σε αυτήν τη σελίδα απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σου. Το παιχνίδι δημιουργείται από gotoyourgame. Το παιχνίδι χρησιμοποιεί Unity WebGL για να τρέξει χωρίς προβλήματα στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης. Αν σου άρεσε να παίξεις αυτό, θα πρέπει να έχεις δοκιμάσει και τα άλλα μας παιχνίδια με κανόνια η Ships 3D και Penguin Wars.

Ημερομηνία Κυκλοφορίας

February 2022

Προγραμματιστής

Lucky Shot είναι ανεπτυγμένο από gotoyourgame.

Πλατφόρμα

Πρόγραμμα Περιήγησης

Εξήγηση

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση